Triggered Movement


Bu yöntem, Betül İpekçioğlunun 25 yıllık beden çalışmalarının sonucunda edindiği gözlem ve deneyimlere dayanarak ortaya çıkan, bedenin kendi kendine iyileşmesine ve doğasına dönmesine yardımcı olacak yeni bir yöntemdir. Bu bir masaj tekniği değildir. Kendi bedenimizi ve yardımcı olmak istediğimiz kişinin bedenini tanımayı ve uyumlanmayı gerektirir. Kendi bedenimizi ve insan bedeninin yapısını ve hareket mekanizmasının çalışma prensiplerini derin bir şekilde gözlemleme yetisi gerektirir.

Burada yapacağımız çalışmalar, bir başlangıç ve sondan ibaret değildir; gelişmeye açık, ilerlemeye odaklı bir farkındalık çalışmasıdır. Genel geçer bir kurallar dizisi yoktur. Çalışmaya katılacak herkesten açık bir zihin, derin bir gözlem kabiliyeti ve farkındalık beklenir.

Bu çalışma biçiminde bedenle doğru iletişime girebildiğimiz takdirde, ona, kendi alıştığı davranış ve hareket biçiminin dışında da bir dinamik olduğunu hatırlatabilir ve onu, kendi potansiyelini kendisi için en doğru biçimde kullanabileceği yeni hareketler ve davranışlarla tanıştırabiliriz.

Her beden nasıl ki birbirinden farklıysa, ihtiyaçları ve potansiyeli de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her çalışma ve uygulama da birbirinden farklı olacaktır.

Bu çalışmalarda amaç, yeni bir teknikle mucizeler yaratmak değil, şu ana kadarki deneyimlerimize ve kendi uygulama tekniklerimize yardımcı olabilecek ve bize yeni bir bakış açısı kazandırabilecek bir çalışma biçimiyle tanışmaktır.


Tüm Hakları Movement Intelligence Türkiye Tarafından Saklıdır. © 2020

EN

Triggered Movement


Bu yöntem, Betül İpekçioğlunun 25 yıllık beden çalışmalarının sonucunda edindiği gözlem ve deneyimlere dayanarak ortaya çıkan, bedenin kendi kendine iyileşmesine ve doğasına dönmesine yardımcı olacak yeni bir yöntemdir. Bu bir masaj tekniği değildir. Kendi bedenimizi ve yardımcı olmak istediğimiz kişinin bedenini tanımayı ve uyumlanmayı gerektirir. Kendi bedenimizi ve insan bedeninin yapısını ve hareket mekanizmasının çalışma prensiplerini derin bir şekilde gözlemleme yetisi gerektirir.

Burada yapacağımız çalışmalar, bir başlangıç ve sondan ibaret değildir; gelişmeye açık, ilerlemeye odaklı bir farkındalık çalışmasıdır. Genel geçer bir kurallar dizisi yoktur. Çalışmaya katılacak herkesten açık bir zihin, derin bir gözlem kabiliyeti ve farkındalık beklenir.

Bu çalışma biçiminde bedenle doğru iletişime girebildiğimiz takdirde, ona, kendi alıştığı davranış ve hareket biçiminin dışında da bir dinamik olduğunu hatırlatabilir ve onu, kendi potansiyelini kendisi için en doğru biçimde kullanabileceği yeni hareketler ve davranışlarla tanıştırabiliriz.

Her beden nasıl ki birbirinden farklıysa, ihtiyaçları ve potansiyeli de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her çalışma ve uygulama da birbirinden farklı olacaktır.

Bu çalışmalarda amaç, yeni bir teknikle mucizeler yaratmak değil, şu ana kadarki deneyimlerimize ve kendi uygulama tekniklerimize yardımcı olabilecek ve bize yeni bir bakış açısı kazandırabilecek bir çalışma biçimiyle tanışmaktır.0532 794 99 74
info@movementintelligence-turkey.com
Tüm Hakları Movement Intelligence Türkiye Tarafından Saklıdır. © 2020