Feldenkrais


Feldenkrais Yöntemi®, zarif hareketi ve yönlendirilmiş dikkati kullanarak, hareketi geliştiren ve işlevselliği arttıran bir tür somatik eğitimdir.

Feldenkrais Yöntemi birbirine paralel iki formda ifade edilir: Hareket Yoluyla Farkındalık  ve İşlevsel Bütünleştirme.

Her iki çalışma da fizik ve biyomekanik prensiplerine ve insanın gelişiminin öğrenilmesinin deneysel bir anlayışına dayanmaktadır.

Bu yöntemle, hareket kolaylığınızı ve hareket aralığınızı arttırabilir, esnekliğinizi ve koordinasyonunuzu geliştirebilir ve daha zarif, verimli hareket için iç kapasitenizi yeniden keşfedebilirsiniz. Bu gelişmeler genellikle hayatınızın diğer alanlarındaki işleyişi de geliştirir. Feldenkrais Yöntemi, günlük yaşamlarımızda işlev görme kapasitemizi hareket yoluyla nasıl geliştirebileceğimizi öğretir. Kendimizi tamamı ile kullandığımızda refahımızı iyileştiririz. Zekamız, kendi başımıza deneyimlemek ve öğrenmek için değerlendirdiğimiz fırsatlara bağlıdır. Bu kendi kendine öğrenme, dolu dolu ve dinamik yaşama yol açar.

Hiç kuşkusuz ki beden bilinci, insanın en geniş bilinç alanıdır ve kişinin yaşamı bir bakıma bedenin yaşamıdır. Bu yüzden de beden terapileri, bedensel farkındalığın geliştirilmesi, beden üzerine yapılan çalışmalar yoluyla, hem fiziksel hem ruhsal sağlığın geliştirilip, bütünleştirileceği görüşünden yola çıkarlar.

Çağımızda insan gelişimi ve evrimi sanki sadece kişilik veya entelektüel özelliklerine bağlıymış gibidir. Yaşam amaçları uğruna pek çok insan duygularına, bedenlerine ve doğal yaşama karşı yabancılaşmışlardır. Bunun sonucunda ise kişiler kendi doğal enerji ve kapasitelerini kötü kullanmaya başlamış, sınırlı bir enerji ve duygu ile yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu da pek çok psikolojik ve bedensel sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Feldenkrais®, yöntemi geliştiren İsrailli fizikçi Moshe Feldenkraisın adıyla anılan bir bedensel ve ruhsal farkındanlık yöntemidir. Bu yöntemin amacı, kişinin kendi bedeninden yola çıkarak öz bilincini geliştirmesi ruhsal/duygusal kapasitesini artırmasıdır.

Feldenkrais® Yöntemi Feldenkraisin öz farkındalığı artırarak ağrıyı ve hareket kabiliyetini azaltma sürecidir. Yöntem hem bedensel ve zihinsel farkındalığı arttırmanın hem de hareket ve eğitimin bir yöntemi olarak hizmet eder. Tüm Hakları Movement Intelligence Türkiye Tarafından Saklıdır. © 2020

EN

Feldenkrais


Feldenkrais Yöntemi®, zarif hareketi ve yönlendirilmiş dikkati kullanarak, hareketi geliştiren ve işlevselliği arttıran bir tür somatik eğitimdir.

Feldenkrais Yöntemi birbirine paralel iki formda ifade edilir: Hareket Yoluyla Farkındalık  ve İşlevsel Bütünleştirme.

Her iki çalışma da fizik ve biyomekanik prensiplerine ve insanın gelişiminin öğrenilmesinin deneysel bir anlayışına dayanmaktadır.

Bu yöntemle, hareket kolaylığınızı ve hareket aralığınızı arttırabilir, esnekliğinizi ve koordinasyonunuzu geliştirebilir ve daha zarif, verimli hareket için iç kapasitenizi yeniden keşfedebilirsiniz. Bu gelişmeler genellikle hayatınızın diğer alanlarındaki işleyişi de geliştirir. Feldenkrais Yöntemi, günlük yaşamlarımızda işlev görme kapasitemizi hareket yoluyla nasıl geliştirebileceğimizi öğretir. Kendimizi tamamı ile kullandığımızda refahımızı iyileştiririz. Zekamız, kendi başımıza deneyimlemek ve öğrenmek için değerlendirdiğimiz fırsatlara bağlıdır. Bu kendi kendine öğrenme, dolu dolu ve dinamik yaşama yol açar.

Hiç kuşkusuz ki beden bilinci, insanın en geniş bilinç alanıdır ve kişinin yaşamı bir bakıma bedenin yaşamıdır. Bu yüzden de beden terapileri, bedensel farkındalığın geliştirilmesi, beden üzerine yapılan çalışmalar yoluyla, hem fiziksel hem ruhsal sağlığın geliştirilip, bütünleştirileceği görüşünden yola çıkarlar.

Çağımızda insan gelişimi ve evrimi sanki sadece kişilik veya entelektüel özelliklerine bağlıymış gibidir. Yaşam amaçları uğruna pek çok insan duygularına, bedenlerine ve doğal yaşama karşı yabancılaşmışlardır. Bunun sonucunda ise kişiler kendi doğal enerji ve kapasitelerini kötü kullanmaya başlamış, sınırlı bir enerji ve duygu ile yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu da pek çok psikolojik ve bedensel sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Feldenkrais®, yöntemi geliştiren İsrailli fizikçi Moshe Feldenkraisın adıyla anılan bir bedensel ve ruhsal farkındanlık yöntemidir. Bu yöntemin amacı, kişinin kendi bedeninden yola çıkarak öz bilincini geliştirmesi ruhsal/duygusal kapasitesini artırmasıdır.

Feldenkrais® Yöntemi Feldenkraisin öz farkındalığı artırarak ağrıyı ve hareket kabiliyetini azaltma sürecidir. Yöntem hem bedensel ve zihinsel farkındalığı arttırmanın hem de hareket ve eğitimin bir yöntemi olarak hizmet eder. 
0532 794 99 74
info@movementintelligence-turkey.com
Tüm Hakları Movement Intelligence Türkiye Tarafından Saklıdır. © 2020